Cíle FST

 

Zvýšení inovační výkonnosti regionu, posílení výzkumné a inovační kapacity s důrazem na oblasti specializace kraje

Zaměření:

Cílem je podpora inovační výkonnosti podniků a zároveň vytváření a rozvoj inovačního ekosystému v Ústeckém kraji.

Hlavní cílové skupiny:

Podnikatelské subjekty; výzkumné organizace.

Oblasti intervencí:

  • Podporovány budou následující aktivity:
  • Realizace výzkumu a vývoje podle priorit RIS ÚK.
  • Zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě inovací do podnikové praxe; zavádění organizačních a procesních inovací.
  • Budování a rozvoj podnikových a regionálních univerzitních výzkumných a vývojových center.
  • Budování a rozvoj podpůrné infrastruktury pro podnikatelské, inovační a VaV aktivity v Ústeckém kraji; zvyšování kvality služeb této infrastruktury; zakládání a rozvoj inovačních platforem a klastrů.
  • Rozvoj transferu znalostí; komercializace; podpora při ověřování výsledků VaV a jejich uvádění na trh.
  • Budování a rozvoj infrastruktury pro pilotní a experimentální projekty v ÚK včetně využití ploch, areálů a infrastruktur pro testování nových řešení v reálných podmínkách (test-beds, living labs apod.).
  • Aplikace ověřených nástrojů pro rozvoj spolupráce mezi regionálními aktéry např. výzkumnými organizacemi a podnikatelskými subjekty (např. program Inovační vouchery s tematickými podprogramy).
  • Příprava, ověřování a zavádění nových služeb a nástrojů pro rozvoj inovačního ekosystému včetně přenosu dobré praxe z ČR a ze zahraničí.
Zvýšení inovační výkonnosti regionu, posílení výzkumné a inovační  kapacity s důrazem na oblasti specializace kraje

Mám zájem o bližší informace:❬   Zpět

 

asistenční centrumTento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Hospodářská komoraPartnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz