Cíle FST

 

Rozvoj nových energetických odvětví

Zaměření

Cílem intervencí je otevřít prostor pro rozvoj všech perspektivních obnovitelných zdrojů energie a souvisejících technologií se zaměřením na lokálně dostupné zdroje a jejich efektivní využívání a integraci. Cílem je vytvořit inovační prostředí a odstraňovat bariéry, jež brání rychlejšímu rozvoji a využívání těchto zdrojů a zajistit tak postupný a bezpečný přechod od fosilních paliv k bezemisní energetice a klimaticky neutrální ekonomice.

Typy příjemců

Kraj; organizace zřizované nebo zakládané krajem; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; státní podniky; podnikatelské subjekty; právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení (školské právnické osoby); vysoké školy; organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Oblasti intervencí

Předpokládá se podpora zejména následujících aktivit:

  • Projekty zaměřené na výzkum, vývoj a zavádění technologií výroby, skladování, distribuce a využití zeleného vodíku v energetice, dopravě, chemickém průmyslu a dalších aplikacích.
  • Pilotní projekty integrace lokálních obnovitelných zdrojů energie s využitím systémových integrátorů, jako je vodík, horninové prostředí a dalších perspektivních technologií ukládání elektřiny a tepla.
  • Projekty vedoucí ke snižování investiční náročnosti a rizik spojených se zaváděním inovativních obnovitelných zdrojů energie s cílem zvýšit jejich podíl na energetickém trhu.
  • Projekty spolupráce firem, výzkumných organizací a veřejného sektoru zaměřené na rozvoj perspektivních obnovitelných zdrojů energie a vodíkové ekonomiky.
  • Získávání, zpracování a využívání místních zdrojů pro rozvoj bezemisní ekonomiky a s pozitivním dopadem na zaměstnanost.
  • Investice do udržitelné, bezemisní místní a regionální vodíkové mobility a související infrastruktury.
  • Rozvoj produktivních investic místních podniků přímo navázaných na tvorbu a posilování kapacit v oblasti vodíkové ekonomiky.
  • Rozvoj aktivit Vodíkové platformy Ústeckého kraje.
  • Podpora vzniku energetických a vodíkových společenství a klastrů.
Rozvoj nových energetických odvětví

Mám zájem o bližší informace:❬   Zpět

 

asistenční centrumTento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Hospodářská komoraPartnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz