Cíle FST

 

Rozvoj kulturních a kreativních odvětví a jejich zapojení do celkového rozvoje kraje

Zaměření

Rozvoj KKO tak, aby se stala integrální součástí transformace kraje a přinášela přitom všechny ekonomické i další benefity.

Hlavní cílové skupiny

Aktéři v KKO (OSVČ i právnické osoby včetně nestátních neziskových organizací).

Oblasti intervencí

Plánováno je zapojení především těchto podpůrných nástrojů:

  • Vytvoření funkční sítě KKO, spolupráce a vzdělávání v klíčových kompetencích (např. management, moderní formy marketingu, ekonomické řízení).
  • Nezbytné technické vybavení a marketing OSVČ i právnických osob v KKO.
  • Zapojení KKO do atraktivního přetváření brownfieldů a do jejich využívání jako míst pro další rozvoj kreativní ekonomiky i komunitního života.
  • Nejen v souvislosti s přeměnou brownfieldů podpora vzniku decentralizované sítě menších kreativních HUBs, které na základě místních potřeb poskytnou zázemí pro rozvoj KKO.
  • Propojování KKO a dalších průmyslových odvětví, propojování KKO a vzdělávání, propojování KKO a veřejné správy za využití nových nástrojů (např. kreativní vouchery a jiné nástroje).
  • Zapojení KKO do plánování rozvoje měst, krajiny a turistické infrastruktury (podpůrné nástroje pro samosprávy, spolupráce se státním podnikem zabývajícím se likvidací následků hornické činnosti v oblasti těžebního průmyslu, spolupráce s příslušnými správami povodí, chráněných oblastí, destinačních agentur a dalšími oborovými aktéry).
  • Rekonstrukce a rozšíření stávající infrastruktury (včetně historických památek) KKO s předpokládaným pozitivním efektem na rozvoj místní ekonomiky.
  • Rozvoj infrastrukturního zázemí, služeb a nástrojů pro rozvoj podnikání v KKO.
  • Rozvoj a aplikace ověřených nástrojů na podporu filmového průmyslu a audiovizuální tvorby s přínosem pro region (ekonomický efekt a příznivý dopad na rozvoj sekundárních služeb).
Rozvoj kulturních a kreativních odvětví a jejich zapojení do celkového rozvoje kraje

Mám zájem o bližší informace:❬   Zpět

 

asistenční centrumTento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Hospodářská komoraPartnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz